پایگاه اطلاع رسانی ایران کد

مرکز خدمات رسمی بارکد بین المللی و کد ملی کالا

مدارک لازم جهت ثبت نام

مدارک لازم جهت ثبت نام به صورت شخصی (حقیقی)

مدارک الزامی (ارائه تصویر مئدارک زیر الزامیست)

 • کارت ملی
 • لیست محصولات

مدارک اختیاری

 • پروانه بهره برداری
 • گواهی ثبت علامت تجاری
 • جواز تاسیس
 • کارت بازرگانی
 • مجوز تولید مشاغل خانگی
 • جواز کسب
 • گواهی ثبت اختراع

مدارک لازم جهت ثبت نام به صورت شرکتی (حقوقی)

مدارک الزامی (ارائه تصویر مئدارک زیر الزامیست)

 • آگهی تاسیس شرکت
 • آگهی آخرین تغییرات شرکت (در صورتی که عمر شرکت بیش از 2 سال می باشد)
 • کارت ملی مدیرعامل
 • لیست محصولات

مدارک اختیاری

 • پروانه بهره برداری
 • گواهی ثبت علامت تجاری
 • جواز تاسیس
 • کارت بازرگانی
 • جواز کسب

درصورتی حد اقل حتی یکی از مدارک اختیاری نیز ارائه نشود، نیاز است فرمهای تعهد برای ارائه مجوزی مبتنی بر تولید و … را تکمیل نمائید