پایگاه اطلاع رسانی ایران کد

مرکز خدمات رسمی بارکد بین المللی و کد ملی کالا

تعرفه دریافت بارکد چگونه محاسبه می شود؟

برای دریافت بارکد ابتدا باید در نظام ملی طبقه بندی کالا و شناسه خدمات عضو شده و کد عضویت دریافت کنید. هزینه عضویت 4،000،000 ريال

برای هر کد بین المللی خاص محصولات قابل عرضه در فروشگاه های زنجیره ای 900،000 ريال

برای کد ملی که الزاما برای تمامی گروه های مختلف انواع کالا باید دریافت شود تعرفه متفاوتی وجود دارد، چراکه هزینه دریافت ایران کد به گروه کالا بستگی دارد و به طور مثال می توان گفت در گروه مواد غذایی که بیشترین درخواست دریافت کد را دارد هر کد 300،000 ريال می باشد. در گروه خودرو هر کد 1،000،000 ريال و لوازم التحریر هر کد 200،000 ريال.